Yabancı Uyruklular ve Yan Dal Sınavı

Yabancı Uyruklular ve Yan Dal Sınavı
Yabancı Uyruklular ve Yan Dal Sınavı
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi

             MADDE 9/A – (1) Yabancı uyruklular;

             a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

             b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda,  Türkiye’de uzman unvanını almış olması veya yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin denkliğinin kabul edilmiş olması,

             c) Türkiye’de yan dal uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

             ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,

             d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,

             e) YDUS’da ilgili alana yerleştirilmiş olunması,

             kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

             (2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

             (3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, ikili antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok % 10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

             (4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir