Yan Dal Sınavı ve Askerlik

Yan Dal Sınavı ve Askerlik
Yan Dal Sınavı ve Askerlik
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yeni ve eski YDUS yönetmeliğinde askerlikle ilgili bir ibare yer almamaktadır.

İLGİLİ YÖNETMELİKTE GEÇEN;

Sınava başvuru şartları    

              MADDE 9 – (1) Yan dal giriş sınavına başvuracaklarda;    

              a) Türkiye’de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,     

              b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,     

              c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,    

              ç) Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarma cezası almamış olmak,     

              d) Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesine göre atanmasına engel hali bulunmamak,   

              e) İlgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak,

              şartları aranır.      

             (2) Yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, sınavda başarılı olsalar bile yan dal uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Bu şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile yan dal uzmanlık eğitimleri sırasında bu şartlardan birini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir