Bilim Testlerinin Kapsamları

featured
bilim testlerinin kapsamları
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Testlerinin Kapsamları

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Acil
Adolesan
Endokrinoloji
Enfeksiyon
Gastroenteroloji
Genetik
Göğüs-Allerji-İmmünoloji
Hematoloji
Kardiyoloji
Metabolizma
Nefroloji
Nöroloji
Onkoloji
Romatoloji
Sosyal Pediatri
Yenidoğan

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
Balneoloji
Biyomekanik-Kinezyoloji
Ekstremitelerin Ağrılı Sorunları
Elektronörofizyoloji
Endokrin Artropatiler
Fizik Tedavi Ajanları
Fonksiyonel Nöroanatomi
İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklar
Kristal Artropatiler
Metabolik Hastalıklar
Omurganın Ağrılı Sorunları
Osteoartrit
Ölçme-Değerlendirme
Sporcu Sağlığı ve Sorunları
Terapötik Egzersizler
Tıbbi Rehabilitasyon
Yumuşak Doku Romatizmaları

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Akciğer Kanserleri
Akciğer Tüberkülozu
Astım
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Mediasten Hastalıkları
Mesleksel Akciğer Hastalıkları
Plevra Hastalıkları
Pulmoner Vasküler Hastalıklar
Solunum Sistemi Hastalıklarında Anamnez ve Fizik
Muayene
Solunum Sistemi Hastalıklarında Tanı Yöntemleri
Solunum Sisteminin Tüberküloz Dışı Enfeksiyonları
Solunum Sisteminin Yapısı ve Fizyolojisi
Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım
Uyku Apne Sendromu

HALK SAĞLIĞI
Afet/Kaza
Ağız-Diş Sağlığı
Beslenme
Bulaşıcı hastalıklar
Çevre Sağlığı
Çocuk Sağlığı
Demogrofi
Epidemiyoloji
İstatistik
İş Sağlığı
Kronik Hastalıklar
Ruh Sağlığı
Sağlık Eğitimi
Sağlık Ekonomisi
Üreme Sağlığı
Yönetim

İÇ HASTALIKLARI
Acil
Endokrinoloji
Enfeksiyon
Gastroenteroloji
Geriatri
Göğüs Hastalıkları
Hematoloji
İmmünoloji-Allerji-Romatoloji
Kardiyoloji
Nefroloji
Onkoloji

GENEL CERRAHİ
Endokrin
Fıtık
Gastrointestinal Sistem
Hepatobiliyer
Kolorektal
Meme
Onkoloji, Deri, Retroperiton
Periferik Damar
Tarih
Temel Bilgiler
Travma

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Genel Jinekoloji
Jinekolojik Onkoloji
Obstetrik (Doğum Hekimliği)
Perinatoloji (Maternal-Fetal Tıp)
Üreme Endokrinolojisi-İnfertilite

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Acil Psikiyatri
Adli Psikiyatri
Anksiyete Bozuklukları
Bağımlılık Psikiyatrisi
Belirtiler ve Bulgular
Cinsel Sorunlar
Dissosiatif Bozukluklar
Dürtü Kontrol Bozuklukları
Gelişimsel Süreç
Geriatrik Psikiyatri
Kişilik Bozuklukları
Organik Psikiyatri
Psikofarmakoloji ve EKT
Psikosomatik Hastalıklar
Psikoterapi
Somatoform Hastalıklar
Şizofreni ve Diğer Psikozlar
Uyku Bozuklukları
Yalancı Hastalıklar
Yeme Bozuklukları

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Bakteriyoloji
İmmünoloji
Mikoloji
Parazitoloji
Viroloji

TIBBİ PATOLOJİ
Baş-Boyun Patolojisi
Deri Patolojisi
Endokrin Sistem Patolojisi
Gastrointestinal Sistem ve Karaciğer Patolojisi
Genel Patoloji
Hematopoietik Sistem ve Lenf Nodu Patolojisi
İskelet Sistemi ve Yumuşak Doku Patolojisi
Kadın Genital Sistem Patolojisi
Kardiyovasküler Sistem Patolojisi
Meme Patolojisi
Sinir Sistemi Patolojisi
Sitopatoloji
Solunum Sistemi Patolojisi
Üriner Sistem ve Erkek Genital Sistem Patolojisi

Yukarıdaki bilgiler ÖSYM 2011 YDUS kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır…

Bu tabloda gösterilen alanlar test planının gereklerine göre değiştirilebilir; bir alandan hiç soru sorulmayabileceği gibi burada yer almayanalanlardan da soru sorulabilir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir